ZALDIBIA

Zaldibiako udalerrian baso-habitaten lehengoratze lanak egiten ari da Naturtzaindia Elkartea.

  • Arkakako urtegiaren inguruan baso alubialaren berreskuratzea: Arkakako urtegiak, azpiegitura artifiziala izan arren, funtzio oso garrantzitsua betetzen du hainbat espezierentzat. Eremu honetan, jada erabilgarri ez zeuden egiturak kendu eta ingurua naturalizatzeko lanak egin dira, bertako zuhaitzak landatuta.
  • Mugarratutako zuhaitzak babesteko lanak Igirua mendian: Igirua herri-mendiko eremu handi bat zuhaitz exotikoz osaturiko landaketek hartzen dute. Dena den, tartean balio handikoak diren mugarratutako zuhaitz batzuk aurkitu daitezke. Zuhaitz hauek oso garrantzitsuak dira zenbait bizidunentzako hainbat funtzio betetzen dituztelako eta beraz, bioaniztasunari ekarpen berezia egiten diote. Hauen egoera hobetu eta bizirautea errazten saiatzeko, inguruan dituzten zuhaitz exotikoak kendu dira.
  • Maldetako basoa berreskuratzeko lanak Igirua mendian: mendi honetan landaketa exotikoak azalera nabarmena hartzen dute. Lursail handi batean, espezie exotikoek bertan jarraitzen duten arren, bertako espezieak indarrean datoz azpitik. Horregatik, eremua erabat soildu gabe, tartean dauden espezie exotikoko zuhaitzak (korsikako haltzak batez ere) botaz bertako baso-habitatak berreskuratzeko lanak egin dira 12 hektareako azaleran.
  • Hezkuntza eta sentsibilizazio lanak: herriko ekosistemak lehengoratzeko ekintzei lotuta, hauen balioa ezagutzeko hainbat jarduera garatu dira; hala nola, saguzarrei buruzko tailerra Lardizabal eskolako haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako ikasleekin, Amundarain erreka ezagutzeko irteera gidatua lehen hezkuntzako 5 eta 6. mailakoekin, Arkakako urtegia eta Amundarain erreka ezagutzeko irteera udako udalekuetako gazteekin eta bi informazio panelen kokapena Arkaka eta Olakosaiko atsedenlekuetan.

La Asociación Naturtzaindia está llevando a cabo labores de de restauración de hábitats forestales en el municipio de Zaldibia.

  • Recuperación del bosque aluvial en el entorno del embalse de Arkaka: el embalse de Arkaka, a pesar de ser una infraestructura artificial, cumple una función muy importante para varias especies de fauna. En esta zona se ha procedido a la eliminación de estructuras que ya no estaban disponibles y a la naturalización del entorno mediante la plantación de árboles autóctonos.
  • Protección de árboles trasmochos del monte Igirua: gran parte del monte público Igirua está ocupado por plantaciones de árboles exóticos. No obstante, en el entorno se pueden encontrar algunos árboles trasmochos de gran valor. Estos árboles son muy importantes porque cumplen diversas funciones para muchos seres vivos, por lo que contribuyen especialmente a la mejora de la biodiversidad. Para mejorar su estado y tratar de facilitar su supervivencia de estos árboles tan valiosos, se han eliminado los árboles exóticos que los rodean.
  • Trabajos de recuperación de laderas en el monte Igirua: en este monte las plantaciones exóticas ocupan una superficie considerable. En gran parte del entorno las especies autóctonas se desarrollan bien, aunque las exóticas sigan presentes en la plantación. Por ello, se han llevado a cabo trabajos de recuperación en una superficie de 12 hectáreas, de los hábitats forestales autóctonos mediante la tala de árboles de especies exóticas, principalmente alisos corsos, sin que se haya procedido a una completa tala de la zona.
  • Trabajos de educación y sensibilización: acompañando las acciones de restauración de los ecosistemas locales, se han desarrollado diversas actividades para conocer su valor; tales como un taller de murciélagos con alumnos de educación infantil y primaria de la escuela Lardizabal, una salida guiada para conocer la regata Amundarain con alumnos 5 y 6 de primaria, una salida para conocer el embalse de Arkaka y la regata Amundarain con jóvenes de las colonias de verano y la ubicación de dos paneles informativos en las áreas de descanso de Arkaka y Olakosai.
A %d blogueros les gusta esto: